Įvadas 

Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt” savininkė yra:
UAB „Horn Distribution (LT)“
Slatoniškių g. 9, (įmonės registracijos adresas: Jasinskio g. 16A)
LT-08105 Vilnius
Phone: +370 52635143
e-mail: parduotuve@denonsalonai.lt

aukštyn | atgal

§1 Sąvokos

Taisyklėse naudojamų sąvokų reikšmės:

 1. Sandėlis – centrinis sandėlis Varšuvoje (02-873), adresas: ul. Kurantów 34, kur komplektuojami Klientų pateikti užsakymai.
 2. „Denon salonai“– – mažmeninės, stacionarios UAB „Horn Distribution (LT)“ priklausančios parduotuvės.
 3. Internetinė parduotuvė „denonsalonai.lt“ – Paslaugų teikėjui priklausanti internetinė parduotuvė, kurios interneto domeno adresas: www.denonsalonai.lt
 4. Klientas – fizinis asmuo, kuris turi pilną arba ribotą teisnumą, juridinis asmuo arba subjektas, neturintis juridinio asmens statuso, tačiau turintis teisnumą, besinaudojantys Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“ ir visų pirma perkantis joje.
 5. Vartotojas - fizinis asmuo, atliekantis su verslininku teisinius veiksmus, tiesiogiai susijusius su jo vykdoma ūkine arba profesine veikla, bei fizinis asmuo, kuris atlikdamas veiksmus, susijusius su jo vykdoma ūkine arba profesine veikla, taip pat veikia su šia veikla nesusijusiu tikslu ir pastarasis tikslas yra svarbiausias.
 6. Krepšelis – Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ funkcija, kurioje Klientas mato pirkimui parengtus produktus ir kur galima nustatyti ir keisti užsakymą liečiančią informaciją, tame produktų kiekį, pristatymo adresą, duomenis sąskaitai - faktūrai, pasirinktą mokėjimo ir produktų pristatymo būdą. Krepšelyje taip pat galima įvesti nuolaidos kodą.
 7. Nuolaidos kodas – speciali skaičių arba ženklų eilė, kuri duoda Klientui ir (arba) stacionarios parduotuvės Klientui teisę gauti nurodytą nuolaidą produktams.
 8. Užsakymas - Kliento valios pareiškimas, rodantis tiesioginį Kliento siekį sudaryti pardavimo, naudojantis nuotoliniu ryšiu per Internetinę parduotuvę, sutartį, kuriame nurodomas produktų kiekis ir rūšis.
 9. Produktų puslapis – Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ puslapis, kuriame skelbiama siūlomus produktu liečianti informacija.
 10. Mokėjimą atliekantis subjektas – su Paslaugų teikėju bendradarbiaujantis subjektas, tarpininkaujantis atliekant mokėjimą kreditine arba mokėjimo kortele arba elektroniniu lėšų pervedimo būdu.
 11. Klientų aptarnavimo centras – Klientų aptarnavimo centras, į kurį galima kreiptis telefonu +370 52635143 arba elektroninio pašto adresu parduotuve@denonsalonai.lt
 12. Elektroninis lėšų pervedimas - paslauga, leidžianti Interneto parduotuvei lengvai priimti mokėjimus per internetą tiesioginiu elektroniniu lėšų pervedimo būdu. Internetinėje parduotuvėje perkantis Klientas pasirenka vieną iš mokėjimo per internetą būdų ir yra nukreipiamas į banko operacijų paslaugą. Klientui prisijungus, jis gauna parengtą elektroninio lėšų pervedimo formą su nurodyta atitinkama lėšų suma, mokėjimo pavadinimu ir gavėjo duomenimis, kurią tereikia patvirtinti. Patvirtinus elektroninį lėšų pervedimą, Klientas nukreipiamas į Internetinės parduotuvės svetainę.
aukštyn | atgal

§2 Bendrosios nuostatos

 1. Taisyklės apibrėžia naudojimosi Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“, užsakymų pateikimo siūlomiems produktams, Kliento užsakytų produktų išsiuntimo ir priėmimo, mokėjimo už produktus taisykles, Kliento teisę atšaukti užsakymą arba atsisakyti sutarties bei skundų pateikimo ir jų nagrinėjimo taisykles.
 2. Norint naudotis Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“, peržiūrėti informaciją apie pateikiamus produktus ir pateikti užsakymus, būtini:
  1. kompiuteris su interneto prieiga bei interneto naršyklė, kuri atitinka tokius minimalius techninius reikalavimus:
   1. „Internet Explorer 8.0“ arba naujesnė su įgalintais „ActiveX“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu arba
   2. „Mozilla Firefox 3.5“ arba naujesnė su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu arba
   3. „Google Chrome 16.0“ arba naujesnė su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu arba
   4. „Opera 10.0“ arba naujesnė su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu arba
   5. „Safari 6.0“ arba naujesnė su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu,
   6. minimali ekrano skiriamoji geba 1280 x 800 pikselių,
   7. dokumentų atsisiuntimo atveju jų skaitymui būtina yra PDF bylų peržiūros programa, pvz., „Adobe Reader“
  2. arba mobilusis prietaisas (telefonas arba planšetinis kompiuteris) su interneto prieiga, kuri atitinka tokius minimalius techninius reikalavimus:
   1. „Android 2.3“ arba naujesnė sistema arba
   2. „iOS 6.0“ arba naujesnė sistema
   3. „Windows Phone 7.0“ arba naujesnė versija,
   4. minimali ekrano skiriamoji geba 480x800 pikselių,
  3. aktyvi elektroninio pašto paskyra.
 3. Klientas turi teisę ir privalo naudotis Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“ tik pagal jos paskirtį. Naudodamasis Parduotuve, Klientas negali siųsti Paslaugų teikėjui nelegalaus turinio informacijos.
 4. Paslaugų teikėjas neatsako plačiausiu įstatymu numatytu būdu už bet kokius Parduotuvės „denonsalonai.lt“ darbo trikdžius ar pertraukas, atsiradusias dėl nenugalimos jėgos (force majeure), Internetinės parduotuvės ir techninės Kliento infrastruktūros neatitikimų ar neleistinos trečiųjų asmenų veiklos.
 5. Norint susipažinti su Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ pateikta informacija bei jos asortimentu, nereikalingas prisijungimas, o naudojimasis jos funkcijomis yra nemokamas.
 6. Norint užsakyti produktus iš Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ asortimento, prisijungti nebūtina.
 7. 8. Mokėjimai kreditinėmis kortelėmis ir elektroniniai lėšų pervedimai atliekami per atsiskaitymų centrą, priklausantį DNB BANK.
aukštyn | atgal

§3 Naudojimosi Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“ taisyklės ir sąlygos

 1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti paslaugas per Internetinę parduotuvę šiose Taisyklėse nurodytoje srityje bei čia apibrėžtomis sąlygomis.
 2. Apie pastebėtus Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ veiklos trūkumus galima pranešti Paslaugų teikėjui per Klientų aptarnavimo centrą.
 3. Produktus liečiančius skundus Klientas gali pateikti pagal šių taisyklių § 8 nuostatas. Skundai bus nagrinėjami per 14 dienų nuo jų pateikimo dienos.
aukštyn | atgal

§4 Informacija apie produktus

 1. Čia pateikiama informacija apie Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ esančius produktus yra pasiūlymas sudaryti sutartį pagal Civilinio kodekso 71 str.
 2. Produktų kainos pateikiamos eurais. Jose yra priskaičiuotas būtinas PVM mokestis.
 3. Produktų kainose neįskaičiuotos produktų pristatymo Klientui išlaidos, kurios priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei užsakymo vertės ir yra pateikiamos Krepšelyje, Klientui renkantis pageidaujamą pristatymo būdą.
 4. Bendra produktų užsakymo kaina, apimanti produktų kainas ir pristatymo išlaidas, pateikiama Krepšelyje, prieš Klientui pateikiant užsakymą.
 5. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę norimu momentu keisti produktų kainas, taip pat vykdyti arba nutraukti akcijas arba produktų išpardavimą, kas neturi įtakos užsakymams, kurie buvo pateikti prieš kainos pakeitimo, akcijos arba produktų išpardavimo sąlygų pateikimo dieną.
 6. Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ vykdomos akcijos negali būti sumuojamos, nebent jeigu konkrečios akcijos taisyklėse nurodyta kitaip.
aukštyn | atgal

§5 Užsakymų vykdymas

 1. Klientas gali užsakyti produktus, esančius Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ asortimente septynias dienas per savaitę 24 valandas per parą.
 2. Paslaugų teikėjas vykdo tik Užsakymus, pristatomus Lietuvos teritorijoje.
 3. Norint pateikti užsakymą Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
  1. Pasirinkti produktą, spustelėti „Išsamiau“ tam, kad būtų parodyta išsami informacija apie produktą, o tuomet paspausti „Įdėti į krepšelį“.
  2. Pasirinkti norimą pristatymo būdą arba produkto atsiėmimo asmeniškai variantą.
  3. Jeigu Klientas nori asmeniškai atsiimti produktą stacionarioje parduotuvėje „Denon“ salonai“, tuomet reikia iš sąrašo pasirinkti vieną konkrečią parduotuvę. Pasirinkus parduotuvę, bus parodyta informacija, ar šioje parduotuvėje yra pasirinktas produktas arba kada jis bus.
  4. Užsakymo vykdymo metu Klientas gali įrašyti Nuolaidos kodą, jeigu jis buvo jam suteiktas per parduotuvės reklamą, naujienlaiškį arba kitus šaltinius, kur vykdomos Paslaugų teikėjo akcijos.
  5. Įvesti Užsakymo gavėjo duomenis ir adresą, kuriuo turi būti pristatyti produktai, duomenis sąskaitai – faktūrai, jeigu Klientui turi būti parengta PVM sąskaita – faktūra, telefono numeris kontaktams su kurjeriu bei elektroninio pašto adresas.
  6. Klientas gali įrašyti Užsakymą liečiančias pastabas laukelyje „Pastabos“. Šiame laukelyje įrašyta informacija kartu su Užsakymu bus perduota Klientų aptarnavimo centrui.
  7. Spustelėti „Patvirtinti užsakymą“ Užsakymo apibendrinimo laukelyje, tokiu būdu įsipareigojant atlikti mokėjimą Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ numatytu būdu. Šio pkt. nuorodos taikomos ir pasirinkus mokėjimo grynais, atsiimant siuntą, būdą.
 4. Klientas moka už užsakytus produktus savo pasirinktu būdu: grynais, atsiimant siuntą, arba prieš produktų pristatymą banko pervedimu arba per elektroninių mokėjimų sistemą „eCard“.
 5. Pasirinkus mokėjimą iš anksto, reikia jį atlikti vienu iš sistemoje numatytų mokėjimo būdų. Užsakytas produktas gali būti Klientui pristatytas pagal jo pageidavimą vienu iš toliau pateiktų būdų:
  1. kurjeriui pristatant siuntą Užsakyme Kliento nurodytu adresu,
  2. į Kliento Užsakyme nurodytą stacionarinę parduotuvę „Denon salonai“, kuomet Klientas asmeniškai atsiima užsakytą produktą pasirinktoje parduotuvėje jos darbo valandomis.
 6. Paslaugų teikėjas neparduoda prekių urmu ir pasilieka sau teisę apriboti produkto kiekį vienam Užsakymui.
 7. Klientui pateikus Užsakymą, laikoma, kad jis pateikė Paslaugų teikėjui užsakyto Produkto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo pasiūlymą.
 8. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę apriboti pristatymo bei mokėjimo būdus atskirais produktų pasirinkimo arba jų kiekio pasirinkimo atvejais. Apribojimo atveju Paslaugų teikėjas apie tai Klientui praneš prieš Užsakymo pateikimą.
 9. Jeigu Sandėlyje nebus užsakyto Produkto arba jeigu dėl kitų priežasčių Kliento Užsakymo nebus galima įvykdyti per Užsakymui numatytą laiką, Paslaugų teikėjas nedelsiant praneš apie tai Klientui, išsiųsdamas elektroninį laišką Užsakyme Kliento pateiktu elektroninio pašto adresu, arba telefonu Kliento pateiktu telefono numeriu.
 10. Jeigu Sandėlyje nebus užsakyto Produkto arba jeigu dėl kitų priežasčių Kliento Užsakymo nebus galima įvykdyti per Užsakymui numatytą laiką, Bendrovė per įstatymų numatytą laikotarpį praneš apie tai Klientui, išsiųsdama elektroninį laišką Užsakyme Kliento pateiktu elektroninio pašto adresu, arba telefonu Kliento pateiktu telefono numeriu.
 11. Jeigu dalies Užsakymo nebus galima įvykdyti, Paslaugų teikėjas gali Klientui pasiūlyti:
  1. visiškai atšaukti Užsakymą (jeigu Klientas nuspręs atšaukti Užsakymą, Paslaugų teikėjas bus atleistas nuo įsipareigojimo jį atlikti);
  2. įvykdyti dalį Užsakymo ir atšaukti tą jo dalį, kurios per nurodytą laikotarpį atlikti negalima (tokio Kliento sprendimo atveju Paslaugų teikėjas bus atleistas nuo įsipareigojimo atlikti neįvykdytą užsakymo dalį);
  3. padalinti Užsakymą ir nustatyti naują tos Užsakymo dalies, kurios įvykdyti negalima per anksčiau nustatytą laiką, įvykdymo terminą (tokio Kliento sprendimo atveju užsakytų Produktų išsiuntimas bus padalintas į kelias atskiras dalis, o Klientas nepatirs jokių su tuo susijusių papildomų išlaidų, išskirus tas, kurios buvo numatytos pilno Kliento Užsakymo įvykdymo atveju);
  4. Klientui nepasirinkus nei vieno iš šios dalies 11 pkt. nurodytų Užsakymo įvykdymo būdų, Paslaugų teikėjas pristatys Klientui tuos Produktus, kurie gali būti pristatyti per nurodytą laikotarpį, o likusi Užsakymo dalis bus atšaukta, apie tai Klientui pranešant Užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Klientas gali atsisakyti sutarties, laikydamasis šių Taisyklių § 11 nurodytų sąlygų;
  5. jeigu šios dalies 10 pkt. nurodytu atveju su Klientu neįmanoma susisiekti dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių arba jeigu Klientas nepriima jokio sprendimo, Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę atšaukti viso Užsakymo vykdymą;
  6. Užsakymo atšaukimo atveju, kuomet Klientas už užsakytus Produktus sumokėjo iš anksto, Paslaugų teikėjas grąžins Klientui sumokėtą sumą pagal šių Taisyklių § 12 nurodytas sąlygas;
  7. Klientui pateikus neteisingus duomenis, visų pirma neteisingą Produktų pristatymo adresą, Paslaugų teikėjas neatsako už nepristatytus Produktus arba už uždelstą jų pristatymą maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi.
aukštyn | atgal

§6 Mokėjimo būdai

 1. Už Užsakymą Klientas gali sumokėti vienu iš toliau nurodytų būdų:
  1. atsiimdamas užsakytą Produktą Kliento nurodytoje stacionarinėje firminėje parduotuvėje „Denon“ salonai“, mokėdamas grynais arba mokėjimo kortele vienoje iš tuo metu Paslaugų teikėjo akceptuojamų mokėjimo sistemų;
  2. prieš atsiimdamas užsakytą Produktą – mokėjimas iš anksto – banko pervedimu arba mokėjimo kortele vienoje iš tuo metu Paslaugų teikėjo akceptuojamų mokėjimo sistemų;
  3. atsiimdamas užsakytą Produktą Kliento nurodytu adresu, mokėdamas grynai (mokėjimas pristačius). Maksimali tokio mokėjimo būdo suma: 2000 Eur.
 2. Užsakymas įvykdomas, kuomet Paslaugų teikėjas gauna atitinkamo mokėjimą atliekančio subjekto atlikto mokėjimo patvirtinimą arba tinkamai pateiktą Užsakymą, kuriame nurodytas mokėjimo grynais pristačius mokėjimo būdas.
 3. Klientas gali sumokėti už Užsakymą iš anksto, pasirinkdamas banko pervedimo arba mokėjimo kreditine kortele būdą.
 4. Klientas negali už dalį Užsakymo sumokėti iš anksto, o už likusią dalį sumokėti pristačius.
 5. Klientas gali pasinaudoti galiojančiu Nuolaidos kodu, gautu iš Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ arba kito su Paslaugų teikėju bendradarbiaujančio subjekto. Nuolaidos kodai turi nurodytą galiojimo laiką, per kurį galima jais pasinaudoti. Pasibaigus galiojimo laikui, Nuolaidos kodu negalima pasinaudoti.
 6. Nuolaidos kodas negali būti pakeistas į ekvivalentą grynaisiais pinigais.
 7. Nuolaidos kodo negalima jungti su jokiu kitu Nuolaidos kodu ar kitomis akcijomis, nebent jeigu konkrečios akcijos taisyklėse nurodyta kitaip.
aukštyn | atgal

§7 Užsakymų įvykdymo terminas

 1. Užsakymų įvykdymo terminas bus nurodytas Krepšelyje Užsakymo pateikimo metu bei patvirtintas Klientui išsiųstame elektroniniame laiške. Elektroninio laiško turinys laikomas Užsakymo priėmimo patvirtinimu. Pristatymo terminas taip pat gali būti iš anksto sutarti telefoninio pokalbio tarp Paslaugų teikėjo darbuotojo ir Kliento metu.
 2. Naudodamasis autorizuotais ir patikimais produktų pristatymo būdais, Paslaugų teikėjas dės visas pastangas, kad būtų užtikrintas kuo trumpesnis pristatymo Klientui laikas. Daugeliu atveju, nebent jeigu su Klientu sutarta kitaip, Užsakymas gali būti paruoštas išsiuntimui darbo dieną, einančią po Užsakymo pateikimo dienos. Tai priklauso nuo to, ar produktas yra sandėlyje. Tokia informacija, leidžianti rezervuoti prekę Krepšelyje, yra pateikiama prie išsamaus Produkto aprašymo.
 3. Užsakytas produktas gali būti pristatytas Kliento nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje, naudojantis kurjerių paštu, arba į Kliento pasirinktą parduotuvę „Denon“ salonai“.
 4. Pristatymo mokestis yra toks:
  1. Klientui atsiimant produktus asmeniškai vienoje iš pasirinktų „Denon“ salonai“ parduotuvių, pristatymo mokesčio nėra, nepriklausomai nuo užsakymo vertės;
  2. kurjerio pristatoma siunta – nemokamai už užsakymus, kurių bendra vertė viršija 10 Eur su pvm;
  3. kurjerio pristatoma siunta, mokant pristačius – nemokamai už užsakymus, kurių bendra verė viršija 10 Eur su pvm;,
  4. kurjerio pristatoma siunta – kurių bendra vertė neviršija 2000 Eur. su pvm
 5. Paslaugų teikėjas nevykdo tokių užsakymų, kurių siuntų pristatymo terminas yra šeštadienį, nebent jeigu su Klientu sutarta kitaip.
 6. Paslaugų teikėjas neatsako už ilgesnį pristatymo laiką arba už nepristatytas siuntas, jeigu Klientas pateikė neteisingus duomenis, visų pirma jeigu pateikė neteisingą pristatymo adresą.
aukštyn | atgal

§8 Skundai

 1. Vartotojas turi teisę pateikti skundą per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo prekių išdavimo datos.
 2. Paslaugų teikėjas išnagrinės pateiktą skundą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir praneš Klientui apie tolesnius veiksmus.
 3. Defekto pašalinimo arba parduotos prekės pakeitimo į prekę be defektų reikalavimo galiojimas baigiasi, praėjus metams nuo defekto nustatymo datos.
 4. Bendrovė išnagrinės skundą, jeigu Klientas pristatys Produktą, kurį liečia skundas, kartu su jo pirkimo įrodymu bei užpildyta skundo pateikimo forma. Skundo pateikimo formą galima atsiųsti čia: Produkto pateikimo taisymui forma Denon.pdf.
 5. Jeigu parduotas Produktas turi defektų (neatitinka sutarties), Klientas turi teisę reikalauti jį pataisyti (pašalinti defektą), pakeisti į naują, be defekto produktą, sumažinti jo kainą arba sugrąžinti sumokėtą pinigų sumą (atsisakyti sutarties).
 6. Klientas negali atsisakyti sutarties, jeigu defektas yra nežymus.
 7. Jeigu Klientas yra vartotojas, jis turi teisę priimti sprendimą, ar reikalauti Produkto remonto ar pakeisti jį į kitą egzempliorių, nebent jeigu remontas pirkėjo pasirinktu būdu, kuris yra reikalingas tam, kad Produktas atitiktų sutartį, yra neįmanomas arba tam būtų reikalingos per didelės išlaidos, palyginus su pardavėjo pasiūlytu būdu.
 8. Jeigu Produktas buvo pristatytas ir asmeniškai atsiimtas parduotuvėje „Denon salonai“, skundai turi būti pateikiami toje pačioje parduotuvėje, kurioje Produktas buvo atsiimtas.
 9. Jeigu skundas pripažįstamas pagrįstu, Paslaugų teikėjas pagal Kliento pageidavimą atlieka Produkto remontą, pakeičia jį į kitą, sumažina produkto kainą arba sugrąžina sumokėtą sumą per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo išnagrinėjimo datos.
 10. Jeigu vartotojas nesutinka su skundo išnagrinėjimo būdu, jis turi teisę:
  1. pateikti prašymą Arbitražiniam teismui prie Prekybos inspekcijos (nemokamai);
  2. pasinaudoti Prekybos inspekcijos tarpininkavimu (nemokamai);
  3. kreiptis į Vartotojų ombudsmeną (nemokamai);
  4. pateikti ieškinį bendrosios kompetencijos teisme.
 11. Klientas, kuris perka Produktą su jo profesine arba ūkine veikla susijusiam tikslui, turi teisę pateikti skundą pagal galiojančius, tokiems atvejams taikomus teisės aktus, su sąlyga, kad Paslaugų teikėjo atsakomybė už Produkto fizinius defektus neviršija sumos, Kliento sumokėtos už Produktą Paslaugų teikėjui.
aukštyn | atgal

§9 Garantija

 1. Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ siūlomi Produktai yra nauji.
 2. Internetinė parduotuvė „denonsalonai.lt“ privalo pristatyti Klientui Produktus be defektų, t.y. atitinkančius parduotuvės interneto svetainėje esantį aprašymą.
 3. Paslaugų tiekėjo siūlomiems Produktams suteikiama pardavėjo arba platintojo garantija, kurios sąlygos yra pateiktos pridėtoje garantijos kortelėje. Jeigu nenurodoma kitaip, standartinis Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ siūlomiems Produktams suteikiamas garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo Produkto įsigijimo datos. Nepriklausomai nuo pardavėjo garantijos kai kuriems Produktams gali būti suteikiama papildoma gamintojo garantija, kurios išsamios sąlygos nurodomos prie Produkto pridėtame garantijos dokumente. Pasinaudojimas gamintojo garantijos suteikiamomis teisėmis neapriboja vartotojo teisės į platintojo suteikiamą garantiją.
 4. Jeigu Produktas neatitinka sutarties, Klientas gali pasinaudoti savo teise, kuri priklauso jam pagal gamintojo arba platintojo suteikiamą garantiją. Tokiu atveju pateikiamas skundas pagal Taisyklių § 8 nuostatas.
aukštyn | atgal

§10 Garantinio laikotarpio pratęsimas

 1. Kai kuriems iš siūlomų Produktų Klientas turi teisę nemokamai pratęsti garantijos laikotarpį iki 3 (trijų) arba 5 (penkerių) metų nepriklausomai nuo prekės ženklo, asortimento serijos ar konkretaus produkto. Informacija apie garantinio laikotarpio pratęsimo galimybes ir sąlygas pateikiama Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ skirtuke „Pratęskite garantinį laikotarpį iki 5 metų“.
 2. 2. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę pakeisti papildomo garantinio laikotarpio suteikimo sąlygas, atsižvelgdamas į produktų gamintojų arba platintojų siūlomus pakeitimus. Galimi sąlygų pakeitimai nebus taikomi jau suteiktiems pratęstiems garantiniams laikotarpiams.
aukštyn | atgal

§11 Užsakymo atšaukimas ir sutarties atsisakymas

 1. Klientas gali atšaukti pateiktą Užsakymą tol, kol Produktai dar nėra paruošti išsiuntimui, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo centrą.
 2. Vartotojas turi teisę atsisakyti Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ įsigyto Produkto pardavimo sutarties, nepateikdamas priežasties, per 14 kalendorinių dienų nuo Produkto gavimo datos pagal 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 27 str.
 3. Vartotojas atsako už prekės vertės sumažėjimą dėl jos vartojimo daugiau nei yra būtina, siekiant nustatyti daikto savybes ir funkcijas. Tokiu atveju vartotojas privalo padengti Pardavėjui su tuo susijusias jo patirtas išlaidas.
 4. Teisė atsisakyti sutarties nepriklauso vartotojui, kuris sudarė tokias sutartis:
  1. paslaugų teikimo sutartį, jeigu vartotojui davus aiškų sutikimą, verslininkas visiškai suteikė paslaugą, o vartotojas prieš paslaugos suteikimą buvo informuotas apie tai, kad verslininkui paslaugą suteikus, vartotojas neteks teisės atsisakyti sutarties;
  2. kurios objektas yra neserijinis, specialiai pagal vartotojo pateiktas specifikacijas pagamintas produktas arba produktas, skirtas patenkinti individualius kliento poreikius;
  3. kurios objektas yra produktas, pristatomas užantspauduotoje pakuotėje, kurią atidarius produkto negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos arba higienos priežasčių, jeigu produktą pristačius, pakuotė buvo atidaryta;
  4. kurios objektas yra produktai, kurių pobūdis reikalauja juos pristačius neatskiriamai sujungti su kitais elementais;
  5. kurioje vartotojas aiškiai reikalavo, kad verslininkas atvyktų pas jį tam, kad būtų atlikti skubūs remonto arba priežiūros darbai; jeigu verslininkas suteikia papildomai kitas paslaugas nei tas, kurias suteikti prašė vartotojas arba jeigu verslininkas pristatė kitus nei remonto arba priežiūros darbams būtinos atsarginės dalys produktus, vartotojas turi teisę atsisakyti tos sutarties dalies, kuri liečia papildomas paslaugas arba produktus;
  6. kurios objektas yra garso arba vaizdo įrašai kompiuterinės programos, pristatomos užantspauduotoje pakuotėje, jeigu Produktą pristačius, pakuotė buvo atidaryta;
  7. dėl skaitmeninio turinio, kuris nėra įrašytas jokioje fizinėje laikmenoje, pristatymo, jeigu paslaugos teikimas buvo pradėtas, vartotojui davus aiškų sutikimą, nepraėjus sutarties atsisakymo terminui ir verslininkui informavus apie sutarties nutraukimo teisės netekimą.
 5. Sutarties atsisakyti norintis Klientas turi pateikti raštišką pareiškimą per šios dalies 2 pkt. nurodytą laiką. Paslaugų teikėjas grąžins Klientui jo sumokėtą sumą, t.y. Produkto kainą, ir padengs standartines jo pristatymo išlaidas per 14 kalendorinių dienų nuo pareiškimo gavimo datos bei užsakyto Produkto grąžinimo. Sutarties atsisakymo pareiškimo pavyzdį galima atsisiųsti iš iš Priedas Nr2. denonsalonai.lt.pdf arba puslapio apačioje esančio skirtuko „Klientų aptarnavimas“.
 6. Paslaugų teikėjas nepriima siuntų, kurios jam grąžinamos, sumokant pristačius, ir neatsako už su tokiomis siuntomis susijusias išlaidas.
 7. Išlaidas, susijusias su Produktų grąžinimu, atsisakius sutarties, dengia Klientas.
 8. Jeigu Klientas atsisako sutarties ir neatsiima siuntos, už kurią mokama pristačius, pagal Vartotojų teisių įstatymo 34 str. 2 pkt. jis turės padengti faktiškas ir tiesiogines siuntos grąžinimo siuntėjui išlaidas.
aukštyn | atgal

§12 Sumokėtos sumos grąžinimas

 1. Kliento sumokėta suma bus Klientui sugrąžinta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu:
  1. užsakymas atšaukiamas;
  2. produktas grąžinamas, atsisakius sutarties;
  3. skundas pripažįstamas pagrįstu ir Produkto su defektu negalima pataisyti arba pakeisti į naują.
 2. Paslaugų teikėjas grąžins Klientui sumokėtą sumą:
  1. į Kliento banko sąskaitą, susijusią su kreditine arba mokėjimo kortele, jeigu už Produktą buvo sumokėta iš anksto banko pervedimu arba kreditine kortele arba jeigu buvo sumokėta kurjeriui, Produktą pristačius;
  2. jeigu suma už užsakymą buvo sumokėta, užsakytą Produktą atsiimant asmeniškai, sumokėta suma bus grąžinta toje „Denon“ salonai“ parduotuvėje, kurioje Produktas buvo atsiimtas.
 3. Iš Klientui grąžinamos sumos sutarties atsisakymo atveju (jeigu už Produktą sumokėta iš anksto), Klientui neatsiėmus jam išsiųsto Produkto, bus atskaičiuotos tiesioginės Produkto grąžinimo išlaidos, kurias pagal Vartotojų teisių įstatymo 34 str. 2 pkt. bei šių Taisyklių § 11 dengia Klientas.
aukštyn | atgal

§13 Akcijos ir išpardavimai

 1. Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ interneto svetainėje gali būti pateikiama informacija apie Produkto kainą mažinančias akcijas, kurios kiekvieną kartą nurodomos konkrečiai prekei skirtame puslapyje.
 2. Skirtuke „Išpardavimas“ siūlomi Produktai – tai produktai, kurių kaina gali būti sumažinta, kadangi:
  1. Produktas priklauso senesnei serijai;
  2. Parduotuvė arba Tiekėjas baigia šio Produkto pardavimą;
  3. Produktas buvo Parduotuvės ekspozicijoje.
 3. Akcijos kaina gali priklausyti nuo Užsakymo pateikimo metu pateikiamo Nuolaidos kodo. Tuomet mažesnė kaina nebus matoma Produkto puslapyje, o rodoma Krepšelyje, baigiant pateikti Užsakymą.
 4. Akcijos negali būti jungiamos su kitomis Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ akcijomis, nebent jeigu aiškiai nurodyta kitaip.
 5. Jeigu akcijos metu Klientas užsakė komplektą, pagal § 11 galima atšaukti tik viso komplekto užsakymą.
aukštyn | atgal

§14 Naudota elektroninė įranga

 1. Paslaugų teikėjas praneša, kad pagal 2005 m. liepos 29 d. įstatymą „Dėl panaudotos elektroninės įrangos“ (OL, 2013, 1155 pkt. su vėlesnėmis pataisomis) buitinės įrangos vartotojas privalo atiduoti panaudotą įrangą į tokios įrangos surinkimo punktą. Mažmeninis pardavėjas, parduodamas buitinę įrangą, privalo nemokamai priimti panaudotą įrangą, kurios kiekis neviršija parduodamos naujos įrangos kiekio, jeigu panaudota įranga yra tokio pat tipo.
 2. Laikydamasis aukščiau nurodytų teisinių nuostatų, įsigydamas elektros prietaisus ir elektroninę įrangą Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“,
  1. Klientas gali atiduoti panaudotus elektros ir elektroninius prietaisus, jeigu jų kiekis neviršija įsigytos naujos įrangos kiekio ir jeigu įsigyta tokia pati įranga. Įrangą atiduoti galima stacionarioje parduotuvėje „Denon“ salonai“, jeigu pateikdamas užsakymą, Klientas nusprendė asmeniškai atsiimti įrangą vienoje iš konkrečių parduotuvių, arba pristatyti įrangą savo sąskaitą į Sandėlį.
  2. Informacija apie Jūsų gyvenamoje vietoje veikiančius naudotos buitinės įrangos surinkimo punktus pateikiama savivaldybėje, atskirų įstaigų interneto svetainėse arba kitu, savivaldybėje priimtu būdu.
aukštyn | atgal

§15 Naujienlaiškis

 1. Klientas turi galimybę išreikšti sutikimą ir gauti komercinę informaciją elektroniniu būdu, pažymėdamas atitinkamą laukelį internetinėje svetainėje.
 2. Jeigu Klientas išreikš sutikimą, nurodytu elektroninio pašto adresu gaus Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ naujienlaiškį, t.y., Paslaugų teikėjo savo vardu ir trečiųjų asmenų pavedimu siunčiamą komercinę informaciją.
 3. Klientas turi teisę atsisakyti naujienlaiškio bet kuriuo metu, spustelėdamas nuorodą „atsisakyti naujienlaiškio“, esančią gauto naujienlaiškio apačioje, arba kreipdamasis į Klientų aptarnavimo centrą parduotuve@denonsalonai.lt.
aukštyn | atgal

§16 Baigiamosios nuostatos

 1. Informacija apie produktus, pateikiama Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ tinklalapyje nėra pasiūlymu Civilinio kodekso prasme.
 2. Paslaugų teikėjas stengiasi, kad informacija apie produktus atitiktų tikrąsias visų produktų savybes ir funkcijas, tačiau Paslaugų teikėjas neatmeta galimybės, kad produktų aprašymuose gali atsirasti raštvedybos klaidų. Produktų nuotraukos yra tik pavyzdžiai ir iliustruoja konkrečiai juose nurodytus modelius.
 3. Visi Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ tinklalapyje panaudoti produktų pavadinimai naudojami identifikaciniais tikslais ir gali būti įstatymų saugomi.
 4. Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ tinklalapyje pateiktos kainos gali skirtis nuo stacionariose „Denon“ salonai“ parduotuvėse nurodytų kainų, tačiau jeigu Klientas stacionarioje parduotuvėje atsiima produktus, užsakytus Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“, jam taikomos Internetinės parduotuvės kainos.
 5. Paslaugų teikėjas neatsako už galimas technines problemas arba trikdžius, tame ir duomenų persiuntimo greitį, kurie gali atsirasti Kliento naudojamoje kompiuterinėje įrangoje, baigiamajame prietaise, elektroninėje sistemoje arba telekomunikacijų infrastruktūroje, leidžiančioje Klientui tinkamai naudotis Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“.
 6. Paslaugų teikėjas neatsako už naudojimosi Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“ pasekmes, jeigu Klientas naudojasi parduotuve, pažeisdamas taikytinų teisės aktų ar šių taisyklių nuostatas arba šioje srityje taikoma praktiką.
 7. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę nutraukti arba sustabdyti paslaugų teikimą Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ dėl techninės bazės priežiūros arba jos plėtimo, jeigu tai nepažeis Kliento teisių.
 8. Šiose taisyklėse nereguliuojamais atvejais taikomi Lenkijos teisės aktai, visų pirma Civilinio kodekso, Ypatingų komercinės prekybos taisyklių bei Civilinio kodekso pataisų įstatymo, Kai kurių vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei Kovos su nesąžininga komercine veikla įstatymo nuostatos.
 9. Visi galimi ginčai tarp Kliento, kuris nėra vartotojas pagal Civilinio kodekso nuostatas, ir Paslaugų teikėjo bus visų pirma sprendžiami taikiai, o jeigu tai nepavyks, Paslaugų teikėjo buveinę atitinkančiame teisme.
 10. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę keisti Taisykles dėl teisinių, organizacinių arba techninių priežasčių. Taisyklių pakeitimas įsigalioja naujos versijos paskelbimo Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ interneto svetainėje dieną. Klientų užsakymai, pateikti prieš naujų Taisyklių įsigaliojimą, vykdomi, laikantis ankstesnių nuostatų.
aukštyn | atgal

§17 Privatumo politika

 1. Ši dalis apibrėžia Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ klientų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisykles.
 2. Klientų asmens duomenų administratorius pagal teisės aktus yra UAB „Horn Distribution“.
 3. Užsakymui atlikti Paslaugų teikėjas kaupia tokius Kliento duomenis: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris kontaktams, gyvenamosios vietos adresas, pristatymo adresas sąskaitai – faktūrai; verslo įmonių atveju: įmonės pavadinimas bei mokesčių identifikacijos numeris.
 4. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ nurodytų būtinų pateikti duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau jis yra būtinas Kliento Užsakymo įvykdymui.
 5. Klientų asmens duomenys, kaupiami Užsakymų įvykdymui ir tinkamam Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ funkcionavimui, yra Paslaugų teikėjo tvarkomi, Klientui pareiškus, kad jis sutinka su tuo, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi toliau pateiktiems tikslams:
  1. prekių ir paslaugų Klientams pardavimui ir jų pristatymui;
  2. galimų reikalavimų pateikimui;
  3. neleistino naudojimosi elektroninio ryšio būdu teikiamomis paslaugomis išsiaiškinimui;
  4. Paslaugų teikėjo rengiamoms ataskaitoms ir Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ funkcionavimo analizei, tame ir jos peržiūrų statistikai;
  5. tolesniam Internetinės parduotuvės tobulinimui ir pritaikymui Klientų poreikiams.
 6. Jeigu Klientas duoda atskirą sutikimą, Paslaugų teikėjas gali jo asmens duomenis tvarkyti tokiems tikslams:
  1. Paslaugų teikėjo arba su juo bendradarbiaujančių subjektų rinkodarai, visų pirma akcijų, konkursų ir kitų rinkodaros veiksmų organizavimui;
  2. prekybinės informacijos, visų pirma užsakyto elektroninio biuletenio (naujienlaiškio), siuntimui Klientui.
 7. Paslaugų teikėjas praneša, kad naudojantis Internetine parduotuve www.denonsalonai.lt, Kliento duomenis gali būti automatiškai renkami slapukuose bei sisteminiuose žurnaluose.
 8. Paslaugų teikėjas naudoja slapukų bylas, siekdamas sukaupti informaciją, kaip Klientai naudojasi Internetine parduotuve www.denonsalonai.lt. Slapukų bylos – tai skaitmeniniai duomenys, visų pirma nedidelės teksto bylos, užrašomos ir saugomos prietaisuose, kuriuos Klientas naudoja prisijungimui prie Internetinės parduotuvės www.denonsalonai.lt tinklalapio ir jo peržiūrai. Šios bylos leidžia:
  1. pritaikyti Internetinę parduotuvę www.denonsalonai.lt Klientų poreikiams;
  2. gauti Internetinės parduotuvės www.denonsalonai.lt tinklalapio puslapių peržiūrų statistiką;
  3. užtikrinti Internetinės parduotuvės saugumą ir gerą funkcionavimą.
 9. Klientas gali pats jam tinkančiu momentu pakeisti nustatymus, susijusius su slapukų bylomis, nuspręsdamas apie jų saugojimo sąlygas ir suteikdamas jiems prieigą prie Kliento prietaiso. Šie pakeitimai gali būti atlikti interneto naršyklės nustatymuose. Šie nustatymai gali leisti automatiškai blokuoti slapukų aptarnavimą interneto naršyklės nustatymuose arba kiekvieną kartą pranešti apie slapukų bylos įdėjimą Kliento prietaise. Išsami informacija yra pateikiama interneto naršyklės nustatymuose.
 10. Klientas turi teisę norimu momentu pašalinti slapukų bylas, naudodamas naudojamos interneto naršyklės funkcijomis, tačiau slapukų apribojimas gali turėti įtakos kai kurioms Internetinės parduotuvės www.denonsalonai.lt funkcijoms.
 11. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad patiki Kliento duomenų arba kitų Privatumo politikoje nurodytų duomenų tvarkymą subjektams, kurie teikia Paslaugų teikėjui svetainių talpinimo bei Internetinės parduotuvės valdymo paslaugą pagal raštišką sutartį, sudarytą, laikantis Įstatymo apie asmens duomenų apsaugą 31 str.
 12. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad patiki Kliento duomenų arba kitų Privatumo politikoje nurodytų duomenų tvarkymą subjektams, teikiantiems Paslaugų teikėjui arba tiesiogiai Klientui paslaugas, kurios yra būtinos Užsakymo įvykdymui, skundo išnagrinėjimui arba pasinaudojimui Internetinėje parduotuvėje galimomis finansinėmis paslaugomis, pagal raštišką sutartį, sudarytą, laikantis Įstatymo apie asmens duomenų apsaugą 31 str. (pvz., kurjeriams, finansinėms institucijoms).
 13. Klientas turi teisę patikrinti savo asmens duomenis, juos taisyti arba pareikalauti nutraukti jų tvarkymą ir juos ištrinti. Tam reikia išsiųsti elektroninį laišką su prašymu, apie kurį kalbama šioje dalyje, adresu parduotuve@denonsalonai.lt.
 14. Jeigu Paslaugų teikėjas prašo duoti sutikimą prekybinės informacijos siuntimui elektroniniu būdu, pvz., elektroniniu paštu, asmuo, kuris davė čia minimą sutikimą, turi teisę jį atšaukti. Tam reikia:
  1. 1. spustelėti prekybinėje informacijoje esančią nuorodą, kuri atšauks sutikimą, arba išsiųsti elektroninį laišką adresu parduotuve@denonsalonai.lt, jo temoje įrašant žodį „Atsisakymas”, arba išsiunčiant raštišką informaciją Paslaugų teikėjo adresu su prašymu atšaukti prekybinės informacijos gavimą;
  2. 2. Paslaugų teikėjas pareiškia, kad dės visas pastangas, kad naudojantis Internetine parduotuve, Klientams būtų užtikrintas aukščiausias įmanomas saugumas. Visą informaciją, turinčią įtakos duomenų perdavimo saugai, siųskite Paslaugų teikėjui elektroninio pašto adresu parduotuve@denonsalonai.lt.
aukštyn | atgal

DENON SALONAI

Vilnius

PANORAMA

Saltoniškių g. 9
LT-08105 Vilnius

tel. +370 52635143

mob. tel. +370 64030022

Plačiau

 
 

 
 
 

 
Facebook