Įvadas 

Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt” savininkė yra:
UAB „Horn Distribution (LT)“
Saltoniškių g. 9, (įmonės registracijos adresas: Jasinskio g. 16A)
LT-08105 Vilnius
Phone: +370 52635143
e-mail: parduotuve@denonsalonai.lt

aukštyn | atgal

§1 Sąvokos

Taisyklėse naudojamų sąvokų reikšmės:

 1. Sandėlis – centrinis sandėlis Varšuvoje (02-873), adresas: ul. Kurantów 34, kur komplektuojami Klientų pateikti užsakymai.
 2. „Denon salonai“– – mažmeninės, stacionarios UAB „Horn Distribution (LT)“ priklausančios parduotuvės.
 3. Internetinė parduotuvė „denonsalonai.lt“ – Paslaugų teikėjui priklausanti internetinė parduotuvė, kurios interneto domeno adresas: www.denonsalonai.lt
 4. Klientas – fizinis asmuo, kuris turi pilną arba ribotą teisnumą, juridinis asmuo arba subjektas, neturintis juridinio asmens statuso, tačiau turintis teisnumą, besinaudojantys Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“ ir visų pirma perkantis joje.
 5. Vartotojas - fizinis asmuo, atliekantis su verslininku teisinius veiksmus, tiesiogiai susijusius su jo vykdoma ūkine arba profesine veikla, bei fizinis asmuo, kuris atlikdamas veiksmus, susijusius su jo vykdoma ūkine arba profesine veikla, taip pat veikia su šia veikla nesusijusiu tikslu ir pastarasis tikslas yra svarbiausias.
 6. Krepšelis – Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ funkcija, kurioje Klientas mato pirkimui parengtus produktus ir kur galima nustatyti ir keisti užsakymą liečiančią informaciją, tame produktų kiekį, pristatymo adresą, duomenis sąskaitai - faktūrai, pasirinktą mokėjimo ir produktų pristatymo būdą. Krepšelyje taip pat galima įvesti nuolaidos kodą.
 7. Nuolaidos kodas – speciali skaičių arba ženklų eilė, kuri duoda Klientui ir (arba) stacionarios parduotuvės Klientui teisę gauti nurodytą nuolaidą produktams.
 8. Užsakymas - Kliento valios pareiškimas, rodantis tiesioginį Kliento siekį sudaryti pardavimo, naudojantis nuotoliniu ryšiu per Internetinę parduotuvę, sutartį, kuriame nurodomas produktų kiekis ir rūšis.
 9. Produktų puslapis – Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ puslapis, kuriame skelbiama siūlomus produktu liečianti informacija.
 10. Mokėjimą atliekantis subjektas – su Paslaugų teikėju bendradarbiaujantis subjektas, tarpininkaujantis atliekant mokėjimą kreditine arba mokėjimo kortele arba elektroniniu lėšų pervedimo būdu.
 11. Klientų aptarnavimo centras – Klientų aptarnavimo centras, į kurį galima kreiptis telefonu +370 52635143 arba elektroninio pašto adresu parduotuve@denonsalonai.lt
 12. Elektroninis lėšų pervedimas - paslauga, leidžianti Interneto parduotuvei lengvai priimti mokėjimus per internetą tiesioginiu elektroniniu lėšų pervedimo būdu. Internetinėje parduotuvėje perkantis Klientas pasirenka vieną iš mokėjimo per internetą būdų ir yra nukreipiamas į banko operacijų paslaugą. Klientui prisijungus, jis gauna parengtą elektroninio lėšų pervedimo formą su nurodyta atitinkama lėšų suma, mokėjimo pavadinimu ir gavėjo duomenimis, kurią tereikia patvirtinti. Patvirtinus elektroninį lėšų pervedimą, Klientas nukreipiamas į Internetinės parduotuvės svetainę.
aukštyn | atgal

§2 Bendrosios nuostatos

 1. Taisyklės apibrėžia naudojimosi Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“, užsakymų pateikimo siūlomiems produktams, Kliento užsakytų produktų išsiuntimo ir priėmimo, mokėjimo už produktus taisykles, Kliento teisę atšaukti užsakymą arba atsisakyti sutarties bei skundų pateikimo ir jų nagrinėjimo taisykles.
 2. Norint naudotis Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“, peržiūrėti informaciją apie pateikiamus produktus ir pateikti užsakymus, būtini:
  1. kompiuteris su interneto prieiga bei interneto naršyklė, kuri atitinka tokius minimalius techninius reikalavimus:
   1. „Internet Explorer 8.0“ arba naujesnė su įgalintais „ActiveX“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu arba
   2. „Mozilla Firefox 3.5“ arba naujesnė su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu arba
   3. „Google Chrome 16.0“ arba naujesnė su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu arba
   4. „Opera 10.0“ arba naujesnė su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu arba
   5. „Safari 6.0“ arba naujesnė su įgalintais „Java“, „JavaScript“ ir slapukų priėmimu,
   6. minimali ekrano skiriamoji geba 1280 x 800 pikselių,
   7. dokumentų atsisiuntimo atveju jų skaitymui būtina yra PDF bylų peržiūros programa, pvz., „Adobe Reader“
  2. arba mobilusis prietaisas (telefonas arba planšetinis kompiuteris) su interneto prieiga, kuri atitinka tokius minimalius techninius reikalavimus:
   1. „Android 2.3“ arba naujesnė sistema arba
   2. „iOS 6.0“ arba naujesnė sistema
   3. „Windows Phone 7.0“ arba naujesnė versija,
   4. minimali ekrano skiriamoji geba 480x800 pikselių,
  3. aktyvi elektroninio pašto paskyra.
 3. Klientas turi teisę ir privalo naudotis Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“ tik pagal jos paskirtį. Naudodamasis Parduotuve, Klientas negali siųsti Paslaugų teikėjui nelegalaus turinio informacijos.
 4. Paslaugų teikėjas neatsako plačiausiu įstatymu numatytu būdu už bet kokius Parduotuvės „denonsalonai.lt“ darbo trikdžius ar pertraukas, atsiradusias dėl nenugalimos jėgos (force majeure), Internetinės parduotuvės ir techninės Kliento infrastruktūros neatitikimų ar neleistinos trečiųjų asmenų veiklos.
 5. Norint susipažinti su Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ pateikta informacija bei jos asortimentu, nereikalingas prisijungimas, o naudojimasis jos funkcijomis yra nemokamas.
 6. Norint užsakyti produktus iš Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ asortimento, prisijungti nebūtina.
 7. 8. Mokėjimai kreditinėmis kortelėmis ir elektroniniai lėšų pervedimai atliekami per atsiskaitymų centrą, priklausantį DNB BANK.
aukštyn | atgal

§3 Naudojimosi Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“ taisyklės ir sąlygos

 1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti paslaugas per Internetinę parduotuvę šiose Taisyklėse nurodytoje srityje bei čia apibrėžtomis sąlygomis.
 2. Apie pastebėtus Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ veiklos trūkumus galima pranešti Paslaugų teikėjui per Klientų aptarnavimo centrą.
 3. Produktus liečiančius skundus Klientas gali pateikti pagal šių taisyklių § 8 nuostatas. Skundai bus nagrinėjami per 14 dienų nuo jų pateikimo dienos.
aukštyn | atgal

§4 Informacija apie produktus

 1. Čia pateikiama informacija apie Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ esančius produktus yra pasiūlymas sudaryti sutartį pagal Civilinio kodekso 71 str.
 2. Produktų kainos pateikiamos eurais. Jose yra priskaičiuotas būtinas PVM mokestis.
 3. Produktų kainose neįskaičiuotos produktų pristatymo Klientui išlaidos, kurios priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo bei užsakymo vertės ir yra pateikiamos Krepšelyje, Klientui renkantis pageidaujamą pristatymo būdą.
 4. Bendra produktų užsakymo kaina, apimanti produktų kainas ir pristatymo išlaidas, pateikiama Krepšelyje, prieš Klientui pateikiant užsakymą.
 5. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę norimu momentu keisti produktų kainas, taip pat vykdyti arba nutraukti akcijas arba produktų išpardavimą, kas neturi įtakos užsakymams, kurie buvo pateikti prieš kainos pakeitimo, akcijos arba produktų išpardavimo sąlygų pateikimo dieną.
 6. Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ vykdomos akcijos negali būti sumuojamos, nebent jeigu konkrečios akcijos taisyklėse nurodyta kitaip.
aukštyn | atgal

§5 Užsakymų vykdymas

 1. Klientas gali užsakyti produktus, esančius Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ asortimente septynias dienas per savaitę 24 valandas per parą.
 2. Paslaugų teikėjas vykdo tik Užsakymus, pristatomus Lietuvos teritorijoje.
 3. Norint pateikti užsakymą Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“, reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:
  1. Pasirinkti produktą, spustelėti „Išsamiau“ tam, kad būtų parodyta išsami informacija apie produktą, o tuomet paspausti „Įdėti į krepšelį“.
  2. Pasirinkti norimą pristatymo būdą arba produkto atsiėmimo asmeniškai variantą.
  3. Jeigu Klientas nori asmeniškai atsiimti produktą stacionarioje parduotuvėje „Denon“ salonai“, tuomet reikia iš sąrašo pasirinkti vieną konkrečią parduotuvę. Pasirinkus parduotuvę, bus parodyta informacija, ar šioje parduotuvėje yra pasirinktas produktas arba kada jis bus.
  4. Užsakymo vykdymo metu Klientas gali įrašyti Nuolaidos kodą, jeigu jis buvo jam suteiktas per parduotuvės reklamą, naujienlaiškį arba kitus šaltinius, kur vykdomos Paslaugų teikėjo akcijos.
  5. Įvesti Užsakymo gavėjo duomenis ir adresą, kuriuo turi būti pristatyti produktai, duomenis sąskaitai – faktūrai, jeigu Klientui turi būti parengta PVM sąskaita – faktūra, telefono numeris kontaktams su kurjeriu bei elektroninio pašto adresas.
  6. Klientas gali įrašyti Užsakymą liečiančias pastabas laukelyje „Pastabos“. Šiame laukelyje įrašyta informacija kartu su Užsakymu bus perduota Klientų aptarnavimo centrui.
  7. Spustelėti „Patvirtinti užsakymą“ Užsakymo apibendrinimo laukelyje, tokiu būdu įsipareigojant atlikti mokėjimą Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ numatytu būdu. Šio pkt. nuorodos taikomos ir pasirinkus mokėjimo grynais, atsiimant siuntą, būdą.
 4. Klientas moka už užsakytus produktus savo pasirinktu būdu: grynais, atsiimant siuntą, arba prieš produktų pristatymą banko pervedimu arba per elektroninių mokėjimų sistemą „eCard“.
 5. Pasirinkus mokėjimą iš anksto, reikia jį atlikti vienu iš sistemoje numatytų mokėjimo būdų. Užsakytas produktas gali būti Klientui pristatytas pagal jo pageidavimą vienu iš toliau pateiktų būdų:
  1. kurjeriui pristatant siuntą Užsakyme Kliento nurodytu adresu,
  2. į Kliento Užsakyme nurodytą stacionarinę parduotuvę „Denon salonai“, kuomet Klientas asmeniškai atsiima užsakytą produktą pasirinktoje parduotuvėje jos darbo valandomis.
 6. Paslaugų teikėjas neparduoda prekių urmu ir pasilieka sau teisę apriboti produkto kiekį vienam Užsakymui.
 7. Klientui pateikus Užsakymą, laikoma, kad jis pateikė Paslaugų teikėjui užsakyto Produkto pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo pasiūlymą.
 8. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę apriboti pristatymo bei mokėjimo būdus atskirais produktų pasirinkimo arba jų kiekio pasirinkimo atvejais. Apribojimo atveju Paslaugų teikėjas apie tai Klientui praneš prieš Užsakymo pateikimą.
 9. Jeigu Sandėlyje nebus užsakyto Produkto arba jeigu dėl kitų priežasčių Kliento Užsakymo nebus galima įvykdyti per Užsakymui numatytą laiką, Paslaugų teikėjas nedelsiant praneš apie tai Klientui, išsiųsdamas elektroninį laišką Užsakyme Kliento pateiktu elektroninio pašto adresu, arba telefonu Kliento pateiktu telefono numeriu.
 10. Jeigu Sandėlyje nebus užsakyto Produkto arba jeigu dėl kitų priežasčių Kliento Užsakymo nebus galima įvykdyti per Užsakymui numatytą laiką, Bendrovė per įstatymų numatytą laikotarpį praneš apie tai Klientui, išsiųsdama elektroninį laišką Užsakyme Kliento pateiktu elektroninio pašto adresu, arba telefonu Kliento pateiktu telefono numeriu.
 11. Jeigu dalies Užsakymo nebus galima įvykdyti, Paslaugų teikėjas gali Klientui pasiūlyti:
  1. visiškai atšaukti Užsakymą (jeigu Klientas nuspręs atšaukti Užsakymą, Paslaugų teikėjas bus atleistas nuo įsipareigojimo jį atlikti);
  2. įvykdyti dalį Užsakymo ir atšaukti tą jo dalį, kurios per nurodytą laikotarpį atlikti negalima (tokio Kliento sprendimo atveju Paslaugų teikėjas bus atleistas nuo įsipareigojimo atlikti neįvykdytą užsakymo dalį);
  3. padalinti Užsakymą ir nustatyti naują tos Užsakymo dalies, kurios įvykdyti negalima per anksčiau nustatytą laiką, įvykdymo terminą (tokio Kliento sprendimo atveju užsakytų Produktų išsiuntimas bus padalintas į kelias atskiras dalis, o Klientas nepatirs jokių su tuo susijusių papildomų išlaidų, išskirus tas, kurios buvo numatytos pilno Kliento Užsakymo įvykdymo atveju);
  4. Klientui nepasirinkus nei vieno iš šios dalies 11 pkt. nurodytų Užsakymo įvykdymo būdų, Paslaugų teikėjas pristatys Klientui tuos Produktus, kurie gali būti pristatyti per nurodytą laikotarpį, o likusi Užsakymo dalis bus atšaukta, apie tai Klientui pranešant Užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Klientas gali atsisakyti sutarties, laikydamasis šių Taisyklių § 11 nurodytų sąlygų;
  5. jeigu šios dalies 10 pkt. nurodytu atveju su Klientu neįmanoma susisiekti dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių arba jeigu Klientas nepriima jokio sprendimo, Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę atšaukti viso Užsakymo vykdymą;
  6. Užsakymo atšaukimo atveju, kuomet Klientas už užsakytus Produktus sumokėjo iš anksto, Paslaugų teikėjas grąžins Klientui sumokėtą sumą pagal šių Taisyklių § 12 nurodytas sąlygas;
  7. Klientui pateikus neteisingus duomenis, visų pirma neteisingą Produktų pristatymo adresą, Paslaugų teikėjas neatsako už nepristatytus Produktus arba už uždelstą jų pristatymą maksimalia įstatymų leidžiama apimtimi.
aukštyn | atgal

§6 Mokėjimo būdai

 1. Už Užsakymą Klientas gali sumokėti vienu iš toliau nurodytų būdų:
  1. atsiimdamas užsakytą Produktą Kliento nurodytoje stacionarinėje firminėje parduotuvėje „Denon“ salonai“, mokėdamas grynais arba mokėjimo kortele vienoje iš tuo metu Paslaugų teikėjo akceptuojamų mokėjimo sistemų;
  2. prieš atsiimdamas užsakytą Produktą – mokėjimas iš anksto – banko pervedimu arba mokėjimo kortele vienoje iš tuo metu Paslaugų teikėjo akceptuojamų mokėjimo sistemų;
  3. atsiimdamas užsakytą Produktą Kliento nurodytu adresu, mokėdamas grynai (mokėjimas pristačius). Maksimali tokio mokėjimo būdo suma: 2000 Eur.
 2. Užsakymas įvykdomas, kuomet Paslaugų teikėjas gauna atitinkamo mokėjimą atliekančio subjekto atlikto mokėjimo patvirtinimą arba tinkamai pateiktą Užsakymą, kuriame nurodytas mokėjimo grynais pristačius mokėjimo būdas.
 3. Klientas gali sumokėti už Užsakymą iš anksto, pasirinkdamas banko pervedimo arba mokėjimo kreditine kortele būdą.
 4. Klientas negali už dalį Užsakymo sumokėti iš anksto, o už likusią dalį sumokėti pristačius.
 5. Klientas gali pasinaudoti galiojančiu Nuolaidos kodu, gautu iš Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ arba kito su Paslaugų teikėju bendradarbiaujančio subjekto. Nuolaidos kodai turi nurodytą galiojimo laiką, per kurį galima jais pasinaudoti. Pasibaigus galiojimo laikui, Nuolaidos kodu negalima pasinaudoti.
 6. Nuolaidos kodas negali būti pakeistas į ekvivalentą grynaisiais pinigais.
 7. Nuolaidos kodo negalima jungti su jokiu kitu Nuolaidos kodu ar kitomis akcijomis, nebent jeigu konkrečios akcijos taisyklėse nurodyta kitaip.
aukštyn | atgal

§7 Užsakymų įvykdymo terminas

 1. Užsakymų įvykdymo terminas bus nurodytas Krepšelyje Užsakymo pateikimo metu bei patvirtintas Klientui išsiųstame elektroniniame laiške. Elektroninio laiško turinys laikomas Užsakymo priėmimo patvirtinimu. Pristatymo terminas taip pat gali būti iš anksto sutarti telefoninio pokalbio tarp Paslaugų teikėjo darbuotojo ir Kliento metu.
 2. Naudodamasis autorizuotais ir patikimais produktų pristatymo būdais, Paslaugų teikėjas dės visas pastangas, kad būtų užtikrintas kuo trumpesnis pristatymo Klientui laikas. Daugeliu atveju, nebent jeigu su Klientu sutarta kitaip, Užsakymas gali būti paruoštas išsiuntimui darbo dieną, einančią po Užsakymo pateikimo dienos. Tai priklauso nuo to, ar produktas yra sandėlyje. Tokia informacija, leidžianti rezervuoti prekę Krepšelyje, yra pateikiama prie išsamaus Produkto aprašymo.
 3. Užsakytas produktas gali būti pristatytas Kliento nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje, naudojantis kurjerių paštu, arba į Kliento pasirinktą parduotuvę „Denon“ salonai“.
 4. Pristatymo mokestis yra toks:
  1. Klientui atsiimant produktus asmeniškai vienoje iš pasirinktų „Denon“ salonai“ parduotuvių, pristatymo mokesčio nėra, nepriklausomai nuo užsakymo vertės;
  2. kurjerio pristatoma siunta – nemokamai už užsakymus, kurių bendra vertė viršija 10 Eur su pvm;
  3. kurjerio pristatoma siunta, mokant pristačius – nemokamai už užsakymus, kurių bendra verė viršija 10 Eur su pvm;,
  4. kurjerio pristatoma siunta – kurių bendra vertė neviršija 2000 Eur. su pvm
 5. Paslaugų teikėjas nevykdo tokių užsakymų, kurių siuntų pristatymo terminas yra šeštadienį, nebent jeigu su Klientu sutarta kitaip.
 6. Paslaugų teikėjas neatsako už ilgesnį pristatymo laiką arba už nepristatytas siuntas, jeigu Klientas pateikė neteisingus duomenis, visų pirma jeigu pateikė neteisingą pristatymo adresą.
aukštyn | atgal

§8 Skundai

 1. Vartotojas turi teisę pateikti skundą per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo prekių išdavimo datos.
 2. Paslaugų teikėjas išnagrinės pateiktą skundą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir praneš Klientui apie tolesnius veiksmus.
 3. Defekto pašalinimo arba parduotos prekės pakeitimo į prekę be defektų reikalavimo galiojimas baigiasi, praėjus metams nuo defekto nustatymo datos.
 4. Bendrovė išnagrinės skundą, jeigu Klientas pristatys Produktą, kurį liečia skundas, kartu su jo pirkimo įrodymu bei užpildyta skundo pateikimo forma. Skundo pateikimo formą galima atsiųsti čia: Produkto pateikimo taisymui forma Denon.pdf.
 5. Jeigu parduotas Produktas turi defektų (neatitinka sutarties), Klientas turi teisę reikalauti jį pataisyti (pašalinti defektą), pakeisti į naują, be defekto produktą, sumažinti jo kainą arba sugrąžinti sumokėtą pinigų sumą (atsisakyti sutarties).
 6. Klientas negali atsisakyti sutarties, jeigu defektas yra nežymus.
 7. Jeigu Klientas yra vartotojas, jis turi teisę priimti sprendimą, ar reikalauti Produkto remonto ar pakeisti jį į kitą egzempliorių, nebent jeigu remontas pirkėjo pasirinktu būdu, kuris yra reikalingas tam, kad Produktas atitiktų sutartį, yra neįmanomas arba tam būtų reikalingos per didelės išlaidos, palyginus su pardavėjo pasiūlytu būdu.
 8. Jeigu Produktas buvo pristatytas ir asmeniškai atsiimtas parduotuvėje „Denon salonai“, skundai turi būti pateikiami toje pačioje parduotuvėje, kurioje Produktas buvo atsiimtas.
 9. Jeigu skundas pripažįstamas pagrįstu, Paslaugų teikėjas pagal Kliento pageidavimą atlieka Produkto remontą, pakeičia jį į kitą, sumažina produkto kainą arba sugrąžina sumokėtą sumą per 14 (keturiolika) dienų nuo skundo išnagrinėjimo datos.
 10. Jeigu vartotojas nesutinka su skundo išnagrinėjimo būdu, jis turi teisę:
  1. pateikti prašymą Arbitražiniam teismui prie Prekybos inspekcijos (nemokamai);
  2. pasinaudoti Prekybos inspekcijos tarpininkavimu (nemokamai);
  3. kreiptis į Vartotojų ombudsmeną (nemokamai);
  4. pateikti ieškinį bendrosios kompetencijos teisme.
 11. Klientas, kuris perka Produktą su jo profesine arba ūkine veikla susijusiam tikslui, turi teisę pateikti skundą pagal galiojančius, tokiems atvejams taikomus teisės aktus, su sąlyga, kad Paslaugų teikėjo atsakomybė už Produkto fizinius defektus neviršija sumos, Kliento sumokėtos už Produktą Paslaugų teikėjui.
aukštyn | atgal

§9 Garantija

 1. Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ siūlomi Produktai yra nauji.
 2. Internetinė parduotuvė „denonsalonai.lt“ privalo pristatyti Klientui Produktus be defektų, t.y. atitinkančius parduotuvės interneto svetainėje esantį aprašymą.
 3. Paslaugų tiekėjo siūlomiems Produktams suteikiama pardavėjo arba platintojo garantija, kurios sąlygos yra pateiktos pridėtoje garantijos kortelėje. Jeigu nenurodoma kitaip, standartinis Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ siūlomiems Produktams suteikiamas garantijos laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo Produkto įsigijimo datos. Nepriklausomai nuo pardavėjo garantijos kai kuriems Produktams gali būti suteikiama papildoma gamintojo garantija, kurios išsamios sąlygos nurodomos prie Produkto pridėtame garantijos dokumente. Pasinaudojimas gamintojo garantijos suteikiamomis teisėmis neapriboja vartotojo teisės į platintojo suteikiamą garantiją.
 4. Jeigu Produktas neatitinka sutarties, Klientas gali pasinaudoti savo teise, kuri priklauso jam pagal gamintojo arba platintojo suteikiamą garantiją. Tokiu atveju pateikiamas skundas pagal Taisyklių § 8 nuostatas.
aukštyn | atgal

§10 Garantinio laikotarpio pratęsimas

 1. Kai kuriems iš siūlomų Produktų Klientas turi teisę nemokamai pratęsti garantijos laikotarpį iki 3 (trijų) arba 5 (penkerių) metų nepriklausomai nuo prekės ženklo, asortimento serijos ar konkretaus produkto. Informacija apie garantinio laikotarpio pratęsimo galimybes ir sąlygas pateikiama Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ skirtuke „Pratęskite garantinį laikotarpį iki 5 metų“.
 2. 2. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę pakeisti papildomo garantinio laikotarpio suteikimo sąlygas, atsižvelgdamas į produktų gamintojų arba platintojų siūlomus pakeitimus. Galimi sąlygų pakeitimai nebus taikomi jau suteiktiems pratęstiems garantiniams laikotarpiams.
aukštyn | atgal

§11 Užsakymo atšaukimas ir sutarties atsisakymas

 1. Klientas gali atšaukti pateiktą Užsakymą tol, kol Produktai dar nėra paruošti išsiuntimui, kreipdamasis į Klientų aptarnavimo centrą.
 2. Vartotojas turi teisę atsisakyti Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ įsigyto Produkto pardavimo sutarties, nepateikdamas priežasties, per 14 kalendorinių dienų nuo Produkto gavimo datos pagal 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 27 str.
 3. Vartotojas atsako už prekės vertės sumažėjimą dėl jos vartojimo daugiau nei yra būtina, siekiant nustatyti daikto savybes ir funkcijas. Tokiu atveju vartotojas privalo padengti Pardavėjui su tuo susijusias jo patirtas išlaidas.
 4. Teisė atsisakyti sutarties nepriklauso vartotojui, kuris sudarė tokias sutartis:
  1. paslaugų teikimo sutartį, jeigu vartotojui davus aiškų sutikimą, verslininkas visiškai suteikė paslaugą, o vartotojas prieš paslaugos suteikimą buvo informuotas apie tai, kad verslininkui paslaugą suteikus, vartotojas neteks teisės atsisakyti sutarties;
  2. kurios objektas yra neserijinis, specialiai pagal vartotojo pateiktas specifikacijas pagamintas produktas arba produktas, skirtas patenkinti individualius kliento poreikius;
  3. kurios objektas yra produktas, pristatomas užantspauduotoje pakuotėje, kurią atidarius produkto negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos arba higienos priežasčių, jeigu produktą pristačius, pakuotė buvo atidaryta;
  4. kurios objektas yra produktai, kurių pobūdis reikalauja juos pristačius neatskiriamai sujungti su kitais elementais;
  5. kurioje vartotojas aiškiai reikalavo, kad verslininkas atvyktų pas jį tam, kad būtų atlikti skubūs remonto arba priežiūros darbai; jeigu verslininkas suteikia papildomai kitas paslaugas nei tas, kurias suteikti prašė vartotojas arba jeigu verslininkas pristatė kitus nei remonto arba priežiūros darbams būtinos atsarginės dalys produktus, vartotojas turi teisę atsisakyti tos sutarties dalies, kuri liečia papildomas paslaugas arba produktus;
  6. kurios objektas yra garso arba vaizdo įrašai kompiuterinės programos, pristatomos užantspauduotoje pakuotėje, jeigu Produktą pristačius, pakuotė buvo atidaryta;
  7. dėl skaitmeninio turinio, kuris nėra įrašytas jokioje fizinėje laikmenoje, pristatymo, jeigu paslaugos teikimas buvo pradėtas, vartotojui davus aiškų sutikimą, nepraėjus sutarties atsisakymo terminui ir verslininkui informavus apie sutarties nutraukimo teisės netekimą.
 5. Sutarties atsisakyti norintis Klientas turi pateikti raštišką pareiškimą per šios dalies 2 pkt. nurodytą laiką. Paslaugų teikėjas grąžins Klientui jo sumokėtą sumą, t.y. Produkto kainą, ir padengs standartines jo pristatymo išlaidas per 14 kalendorinių dienų nuo pareiškimo gavimo datos bei užsakyto Produkto grąžinimo. Sutarties atsisakymo pareiškimo pavyzdį galima atsisiųsti iš iš Priedas Nr2. denonsalonai.lt.pdf arba puslapio apačioje esančio skirtuko „Klientų aptarnavimas“.
 6. Paslaugų teikėjas nepriima siuntų, kurios jam grąžinamos, sumokant pristačius, ir neatsako už su tokiomis siuntomis susijusias išlaidas.
 7. Išlaidas, susijusias su Produktų grąžinimu, atsisakius sutarties, dengia Klientas.
 8. Jeigu Klientas atsisako sutarties ir neatsiima siuntos, už kurią mokama pristačius, pagal Vartotojų teisių įstatymo 34 str. 2 pkt. jis turės padengti faktiškas ir tiesiogines siuntos grąžinimo siuntėjui išlaidas.
aukštyn | atgal

§12 Sumokėtos sumos grąžinimas

 1. Kliento sumokėta suma bus Klientui sugrąžinta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu:
  1. užsakymas atšaukiamas;
  2. produktas grąžinamas, atsisakius sutarties;
  3. skundas pripažįstamas pagrįstu ir Produkto su defektu negalima pataisyti arba pakeisti į naują.
 2. Paslaugų teikėjas grąžins Klientui sumokėtą sumą:
  1. į Kliento banko sąskaitą, susijusią su kreditine arba mokėjimo kortele, jeigu už Produktą buvo sumokėta iš anksto banko pervedimu arba kreditine kortele arba jeigu buvo sumokėta kurjeriui, Produktą pristačius;
  2. jeigu suma už užsakymą buvo sumokėta, užsakytą Produktą atsiimant asmeniškai, sumokėta suma bus grąžinta toje „Denon“ salonai“ parduotuvėje, kurioje Produktas buvo atsiimtas.
 3. Iš Klientui grąžinamos sumos sutarties atsisakymo atveju (jeigu už Produktą sumokėta iš anksto), Klientui neatsiėmus jam išsiųsto Produkto, bus atskaičiuotos tiesioginės Produkto grąžinimo išlaidos, kurias pagal Vartotojų teisių įstatymo 34 str. 2 pkt. bei šių Taisyklių § 11 dengia Klientas.
aukštyn | atgal

§13 Akcijos ir išpardavimai

 1. Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ interneto svetainėje gali būti pateikiama informacija apie Produkto kainą mažinančias akcijas, kurios kiekvieną kartą nurodomos konkrečiai prekei skirtame puslapyje.
 2. Skirtuke „Išpardavimas“ siūlomi Produktai – tai produktai, kurių kaina gali būti sumažinta, kadangi:
  1. Produktas priklauso senesnei serijai;
  2. Parduotuvė arba Tiekėjas baigia šio Produkto pardavimą;
  3. Produktas buvo Parduotuvės ekspozicijoje.
 3. Akcijos kaina gali priklausyti nuo Užsakymo pateikimo metu pateikiamo Nuolaidos kodo. Tuomet mažesnė kaina nebus matoma Produkto puslapyje, o rodoma Krepšelyje, baigiant pateikti Užsakymą.
 4. Akcijos negali būti jungiamos su kitomis Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ akcijomis, nebent jeigu aiškiai nurodyta kitaip.
 5. Jeigu akcijos metu Klientas užsakė komplektą, pagal § 11 galima atšaukti tik viso komplekto užsakymą.
aukštyn | atgal

§14 Naudota elektroninė įranga

 1. Paslaugų teikėjas praneša, kad pagal 2005 m. liepos 29 d. įstatymą „Dėl panaudotos elektroninės įrangos“ (OL, 2013, 1155 pkt. su vėlesnėmis pataisomis) buitinės įrangos vartotojas privalo atiduoti panaudotą įrangą į tokios įrangos surinkimo punktą. Mažmeninis pardavėjas, parduodamas buitinę įrangą, privalo nemokamai priimti panaudotą įrangą, kurios kiekis neviršija parduodamos naujos įrangos kiekio, jeigu panaudota įranga yra tokio pat tipo.
 2. Laikydamasis aukščiau nurodytų teisinių nuostatų, įsigydamas elektros prietaisus ir elektroninę įrangą Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“,
  1. Klientas gali atiduoti panaudotus elektros ir elektroninius prietaisus, jeigu jų kiekis neviršija įsigytos naujos įrangos kiekio ir jeigu įsigyta tokia pati įranga. Įrangą atiduoti galima stacionarioje parduotuvėje „Denon“ salonai“, jeigu pateikdamas užsakymą, Klientas nusprendė asmeniškai atsiimti įrangą vienoje iš konkrečių parduotuvių, arba pristatyti įrangą savo sąskaitą į Sandėlį.
  2. Informacija apie Jūsų gyvenamoje vietoje veikiančius naudotos buitinės įrangos surinkimo punktus pateikiama savivaldybėje, atskirų įstaigų interneto svetainėse arba kitu, savivaldybėje priimtu būdu.
aukštyn | atgal

§15 Naujienlaiškis

 1. Klientas turi galimybę išreikšti sutikimą ir gauti komercinę informaciją elektroniniu būdu, pažymėdamas atitinkamą laukelį internetinėje svetainėje.
 2. Jeigu Klientas išreikš sutikimą, nurodytu elektroninio pašto adresu gaus Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ naujienlaiškį, t.y., Paslaugų teikėjo savo vardu ir trečiųjų asmenų pavedimu siunčiamą komercinę informaciją.
 3. Klientas turi teisę atsisakyti naujienlaiškio bet kuriuo metu, spustelėdamas nuorodą „atsisakyti naujienlaiškio“, esančią gauto naujienlaiškio apačioje, arba kreipdamasis į Klientų aptarnavimo centrą parduotuve@denonsalonai.lt.
aukštyn | atgal

§16 Baigiamosios nuostatos

 1. Informacija apie produktus, pateikiama Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ tinklalapyje nėra pasiūlymu Civilinio kodekso prasme.
 2. Paslaugų teikėjas stengiasi, kad informacija apie produktus atitiktų tikrąsias visų produktų savybes ir funkcijas, tačiau Paslaugų teikėjas neatmeta galimybės, kad produktų aprašymuose gali atsirasti raštvedybos klaidų. Produktų nuotraukos yra tik pavyzdžiai ir iliustruoja konkrečiai juose nurodytus modelius.
 3. Visi Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ tinklalapyje panaudoti produktų pavadinimai naudojami identifikaciniais tikslais ir gali būti įstatymų saugomi.
 4. Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ tinklalapyje pateiktos kainos gali skirtis nuo stacionariose „Denon“ salonai“ parduotuvėse nurodytų kainų, tačiau jeigu Klientas stacionarioje parduotuvėje atsiima produktus, užsakytus Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“, jam taikomos Internetinės parduotuvės kainos.
 5. Paslaugų teikėjas neatsako už galimas technines problemas arba trikdžius, tame ir duomenų persiuntimo greitį, kurie gali atsirasti Kliento naudojamoje kompiuterinėje įrangoje, baigiamajame prietaise, elektroninėje sistemoje arba telekomunikacijų infrastruktūroje, leidžiančioje Klientui tinkamai naudotis Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“.
 6. Paslaugų teikėjas neatsako už naudojimosi Internetine parduotuve „denonsalonai.lt“ pasekmes, jeigu Klientas naudojasi parduotuve, pažeisdamas taikytinų teisės aktų ar šių taisyklių nuostatas arba šioje srityje taikoma praktiką.
 7. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę nutraukti arba sustabdyti paslaugų teikimą Internetinėje parduotuvėje „denonsalonai.lt“ dėl techninės bazės priežiūros arba jos plėtimo, jeigu tai nepažeis Kliento teisių.
 8. Šiose taisyklėse nereguliuojamais atvejais taikomi Lenkijos teisės aktai, visų pirma Civilinio kodekso, Ypatingų komercinės prekybos taisyklių bei Civilinio kodekso pataisų įstatymo, Kai kurių vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei Kovos su nesąžininga komercine veikla įstatymo nuostatos.
 9. Visi galimi ginčai tarp Kliento, kuris nėra vartotojas pagal Civilinio kodekso nuostatas, ir Paslaugų teikėjo bus visų pirma sprendžiami taikiai, o jeigu tai nepavyks, Paslaugų teikėjo buveinę atitinkančiame teisme.
 10. Paslaugų teikėjas pasilieka sau teisę keisti Taisykles dėl teisinių, organizacinių arba techninių priežasčių. Taisyklių pakeitimas įsigalioja naujos versijos paskelbimo Internetinės parduotuvės „denonsalonai.lt“ interneto svetainėje dieną. Klientų užsakymai, pateikti prieš naujų Taisyklių įsigaliojimą, vykdomi, laikantis ankstesnių nuostatų.
aukštyn | atgal

§17 Polityka prywatnościPolityka prywatności
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi. Administratorem Państwa danych jest: HORN DISTRIBUTION (LT) UAB Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius: parduotuve@denonsalonai.lt

1. Dane dostępowe i hosting
Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy - w ramach oceny interesów - zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.
Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.
Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy
Gromadzimy dane osobowe wtedy, kiedy nam je Państwo przekazują, składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego, chatu lub e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dotyczą danych, które są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w jakiej kontaktują się Państwo z nami. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po zrealizowaniu umowy przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wymaganych na gruncie przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości dane zostaną skasowane, chyba że wyrażą Państwo swoją zgodę na dalsze wykorzystanie tych danych lub my zastrzeżemy prawo ich dalszego wykorzystania w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

3. Przekazywanie danych
W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
Przekazywanie danych firmie kurierskiej
Jeśli udzielą nam Państwo w trakcie lub po złożeniu zamówienia swoich danych w tym adres e-mail oraz numer telefonu, przekażemy je firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia dostawy. Powyższe służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na szybkim i prawidłowym zrealizowaniu Państwa zamówienia.

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie nam stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody usuniemy Państwa podane w tym celu dane, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub o ile nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Itella logistics UAB Terminalo g. 10, LT-54469 Karmėlavos sen., Kauno raj., Lithuania

4. E-Mail-Newsletter
Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z danych niezbędnych do tego celu lub przekazanych nam przez Państwa osobno w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość z stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.
Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.
Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Cookies i analityka internetowa
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.
Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszej strony internetowej na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google LLC. (www.google.com).
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies DoubleClick klikając w link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance. Mogą Państwo również tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.
Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej - na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas muszą Państwo ponownie kliknąć w powyższy link.

6. Reklama za pomocą narzędzi do e-marketingu
Google AdWords Remarketing
Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w urządzeniu każdego odwiedzającego tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Powyższe - w ramach analizy i oceny interesów - służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym działaniu naszej strony internetowej na rynku.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google AdWords Remarketing stanowi ofertę Google LLC (www.google.pl). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod podanym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień na stronie Digital Advertising Alliance.

Alternatywnie mogą Państwo wyłączyć stosowanie cookies przez dostawców trzecich, odwiedzając witrynę do dokonania stosownej dezaktywacji (Network Advertising Initiative).

7. Wtyczki portali społecznościowych
Wykorzystanie wtyczek społecznościowych
Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znjadują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/)."
Wtyczki video dla Youtube
Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla Youtube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis Youtube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

W przypadku materiałów video z Youtube, dostępnych na naszej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że Youtube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

8. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa
Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej Państwa danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych: HORN DISTRIBUTION (LT) UAB Saltoniškių g. 9, LT-08105 Vilnius: parduotuve@denonsalonai.lt

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

*******************************************************************

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów - przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

********************************************************************

aukštyn | atgal

DENON SALONAI

Vilnius

PANORAMA

Saltoniškių g. 9
LT-08105 Vilnius

tel. +370 (5) 263 5143

kom. +370 (637) 11 896

Szczegóły
Facebook